15 Temmuz 2013 Pazartesi

Çocuk Yoksulluğu: Türkiye Araştırması


Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (Betam), TÜİK tarafından yayınlanan Gelir ve Yaşam Koşulları 2010 veri setinden yararlanarak Türkiye’deki çocukların yoksulluk durumlarını incelediği bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmada, çocuk yoksulluğu kavramı “iki günde bir et, tavuk ya da balık yeme, evin ısınma ihtiyacının yeterince karşılanması ve yeni giysiler alabilme” göstergelerine göre incelendi. Araştırma sonucunda Türkiye’deki 4,6 milyon çocuğun beslenme, ısınma ve giyim gibi temel ihtiyaçlarını karşılanamadığı sonucuna varıldı. Araştırmaya göre;
  • 2010 yılında Türkiye’deki çocukların 4,6 milyonu çocuk yoksulluğu çekiyor. Çocukların %40,3’ü ısınma ihtiyacını yeterli derecede karşılayamıyor, %40,8’i eskiyen giyeceklerini yenileyemiyor. Bunun yanında, her üç çocuktan ikisi iki günde bir et, tavuk ya da balık tüketemiyor.
  • 2006 yılındaki çocuk yoksulluğu %34,7 iken 2010 yılında bu oran %24,4’e geriledi.
  • Çocuk yoksulluğu açısından bölgesel farklılıklar dikkat çekiyor. Diğer bölgelere oranla, Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ve Kuzeydoğu Anadolu bölgelerinde çocuk yoksulluğu oldukça yüksek
Araştırma sonucunda elde edilen bulgularla ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Türkiye’de Her Dört Çocuktan Biri Yoksul
Hazırlayan: BETAM
Nisan 2013 – 4 sayfa