11 Haziran 2012 Pazartesi


TÜSEV'den yeni bir proje: Bağışçılığı Geliştirme Projesi

TÜSEV; Türk Filantropi Vakfı ve C.S. Mott Vakfı’nın sağlamış olduğu mali destek ile kurumsal bağışçılığı ve bağışçılık kültürünü teşvik etmek, bağışçılığı çerçeveleyen yasal ve mali alt yapıyı geliştirmek üzere bir proje başlattı. Proje kapsamında, hibe programı oluşturmak isteyen vakıflar ile bağışçılık stratejisi geliştirmekte olan şirketler TÜSEV’den teknik destek alabiliyorlar. Bulundukları bölgelerde kamusal faydayı ilerletmek için sosyal yatırım yapmayı düşünen yerel iş liderleri, bağışlarını en etkili şekilde kullanabilmeleri için TÜSEV’in koçluk hizmetinden faydalanabiliyorlar. TÜSEV ayrıca kaynak geliştirmede etkili ve yenilikçi araçlar kullanan, bağışçılara çeşitli bağış seçenekleri sunan dernek ve vakıflardan başarı öykülerini topluyor; şirket, vakıf ve bireylerin farklı bağışçılık uygulamalarını inceliyor. Bu iyi örneklerden ve dünyadaki eğilimlerden yola çıkarak hazırlanacak olan bağışçılık rehberi ve Türkiye’de bağışçılığın durumu araştırmasının çıktıları 2012 yılı içinde Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar) ve bağışçılara sunulmuş olacak.
Bağışçılığı Geliştirme Projesi hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız:

Eğitimde İnovasyon Konferansı: Öğrenme Bilimini Eğitim Uygulamaları ve Politikalarıyla İlişkilendirmek

ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF) ve OECD Eğitim Araştırmaları ve İnovasyon Merkezi (CERI) tarafından ocak ayında gerçekleştirilen "Eğitimde İnovasyon Konferansı", çeşitli disiplinlerden bilim insanlarının buluşlarını ve fikirlerini paylaştıkları, eğitim uygulayıcılarının ve politika yapıcıların bir araya geldiği uluslararası nitelikte interaktif bir platform olma özelliği taşıyor.
Eğitimde İnovasyon Konferansı; araştırmacılar, uygulayıcılar ve politika yapıcılar arasındaki diyalogu teşvik ederek insan beyninde öğrenmenin nasıl gerçekleştiği konusu üzerine yapılan son araştırmaların geniş çapta yaygınlaşmasını sağlamak; bu alandaki uluslararası iletişim ağını desteklemek; Amerikalı araştırmacılar ve uluslararası meslektaşları arasında yeni işbirlikleri oluşmasını teşvik ederek, birleştirici, küresel ve disiplinler arası bir niteliği olan öğrenme bilimine hareket kazandırmak amacıyla gerçekleştirildi.
Konferansta ele alınan konular arasında:
- Öğrenmenin sosyal temelleri
- Klişeleşmiş yargıların matematik öğrenimi üzerindeki etkisi
- İlk gençlik çağındaki çocuklarda medya kullanımı ve sosyal iyi olma hali
- Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik öğreniminde eğitim teknolojileri
- Matematik öğreniminde bilişsel ve duygusal etkileşim
- Matematik ve fen bilimlerinin öğrenme araştırmalarında yenilikçi öğretim yaklaşımları gibi başlıklar bulunuyor.
Konferansa ilişkin dokümanlara ulaşmak için aşağıdaki bağlantı adresine tıklayınız:

Milli Eğitim Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında "Eğitimde İşbirliği Protokolü" imzalandı

Milli Eğitim Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında "Eğitimde Fatih Projesi İşbirliği Protokolü" ve "Eğitimde İşbirliği Protokolü" imzalandı. Söz konusu protokollerle, TÜBİTAK'ın sahip olduğu bilgi, tecrübe ve teknoloji kapasitesini MEB ile daha yoğun ve sistemli şekilde paylaşmaya başlayacağı bildirildi.
FATİH Projesi kapsamında gerekli teknik çalışmaların yapılabilmesi amacıyla teknik personel desteğinin sağlanması; proje kapsamında temin edilecek donanımlar ve yazılımlar için teknik şartnamelerin oluşturulması; içeriklerin öğrenci ve öğretmenlere ulaştırılmasında uygun yöntemin belirlenmesi ve buna uygun yazılımların geliştirilmesi; içeriklerin dağıtımında ihtiyaç duyulan uygun donanım altyapısının belirlenmesi; akıllı tahta ve tabletlerde kullanılacak içeriklere ait yönetim ve güvenlik yazılımlarının geliştirilmesi; eğitimde FATİH Projesiyle ilgili teknik altyapı kapsamında ihtiyaç duyulan diğer Ar-Ge faaliyetlerinin yapılması, Eğitimde FATİH Projesi İşbirliği Protokolü kapsamında yapılacak işler olarak sıralanıyor. Ayrıca TÜBİTAK'ın Bilim ve Teknik, Meraklı Minik gibi dergilerinin FATİH Projesi kapsamında tüm öğrencilere ücretsiz olarak açılacağı kaydedildi.
"Eğitimde İşbirliği Protokolü" kapsamında ise müfredata uygun dijital içeriklerin geliştirilmesi, hazırlanması ve öğrencilerin erişimine sunulması, yurtdışı burs programlarının yeniden yapılanmasına yönelik çalışmaların yapılması, temel ve ortaöğretimde bilim kültürünün geliştirilmesine yönelik bilim fuarlarının düzenlenmesi, fen bilimleri, bilişim teknolojileri, teknoloji ve tasarım ile matematik öğretim programlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması, öğrencilerin analitik düşünme becerilerini artıracak eğitim içeriklerinin geliştirilmesi, temel ve ortaöğretim seviyesindeki İngilizce öğretim sistemi üstüne araştırmalar yapılarak alternatif öğretim modellerinin geliştirilmesi hedefleniyor.
Söz konusu işbirliği protokollerine ilişkin daha detaylı bilgi için tıklayınız:

Resim yazısı ekle

Onlar karne aldılar, beni de benden aldılar... Kuzucukları çok özleyeceğim...

Ben ne zaman
Öyle durup dururken
Öyle damdan düşer gibi
Açıp seni okumaya başlasam
Anlıyorum ki,
Bahar gelmiş
Anlıyorum ki,
Kaçmak sürüklenmek vakti
Dolaşmak galatada hisarda
Bırakmak işi gücü
Unutmak ekmeği tuzu
Çıkarıp potinleri
Denize daldırmak vakti
Yalın ayakları.
Ben ne zaman
Öyle durup dururken,
Öyle damdan düşer gibi
Açıp seni okumaya başlasam
Anlıyorum ki
Mahvolmuşum…

| Orhan Veli Kanık |