20 Kasım 2012 Salı

BARIŞ İÇİN BİLİM...


Barış İçin Bilim Uluslararası Konferansı İtalya Dışında İlk Kez Türkiye’de!

2009 yılında Prof. Dr. Umberto Veronesi tarafından, barış için bilimsel ve uygulanabilir çözümler sunmak amacıyla başlatılmış bir proje olan Barış için Bilim Projesi kapsamında Barış İçin Bilim Uluslararası Konferansı, İtalya dışında ilk defa İstanbul’da 3-4 Ekim 2012 tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezinde gerçekleşti.
Konferans, ulusal ve uluslararası bilimadamlarının, akademisyenlerin, ilgili kamu kurumlarının “Barış ve Bilim”e dair toplumsal, ekonomik, siyasi ve sağlık ile ilgili sorunları tartışabileceği, çözüm önerileri ve deneyimleri paylaşabileceği etkinlikler şeklinde planlandı. Konferans kapsamında, bu yıl Türkiye’nin Ortadoğu ve dünya üzerinde “Barış” konusunda stratejik rol oynadığı belirtildi. Konferansın amacı; Türkiye ve Dünya’da barışa yaklaşımda ve çözüm arayışlarında ortak bakış ve dil birliği oluşturmak, ortak girişimlerde bulunmak, bilimin barış yararına yükümlülüklerinin altını çizmek, mevcut girişimleri desteklemek ve diyalogu güçlendirmek olarak belirtildi.