1 Eylül 2013 Pazar

KALİTE, ERİŞİM, HAKKANİYET

"Kalite, Erişim, Hakkaniyet" konulu Uluslararası Konferans gerçekleştirildi.


18-19 Haziran 2013 tarihleri arasında Ankara Swiss Hotel´de gerçekleştirilen uluslararası deneyimlerin paylaşılması ve Türkiye’deki EÇE hizmetlerinin kalitesi için platform oluşturma amaçlı uluslararası konferansa MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ev sahipliği yaptı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitimi Genel Müdürlüğü de, bir yandan 36-66 aylık çocukların eğitim kapsamına alınmasını sağlamak, diğer yandan da EÇE hizmetlerinde kaliteyi artırmak amacıyla Mart 2010’da “Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi”ni başlatmıştı.
Avrupa Birliği’nin mali, UNICEF’in ise teknik desteğiyle MEB bünyesinde uygulanmaya başlanan proje, MEB’e bağlı birimlerde, kamu kurumlarında, belediyelerde ve STK’larda kapasite geliştirerek ve toplum temelli modeller ve ortaklıklar oluşturarak dezavantajlı çocuklar ve aileleri için kaliteli EÇE hizmetleri sunmak ve mevcut hizmetlerin kalitesini geliştirmeyi amaçlıyor.
“Türkiye’de Erken Çocukluk Eğitiminde (EÇE) Yeni Yönelimler: Kalite, Erişim ve Hakkaniyet” başlıklı uluslararası konferans, eşitsizliklerin giderilmesi ve evrensel erişim sağlanması gözetilerek, tüm çocuklar için EÇE kalite çerçevesinin iyileştirilmesinde siyasal kararlılığın güçlendirilmesine ve sektörler arası işbirliğine katkıda bulunma amacıyla düzenlendi.
İki gün süresince gerçekleştirilen oturumlarda uluslararası deneyimlerden yola çıkılarak, Türkiye’deki Erken Çocukluk Eğitiminin kalite standartlarının artırılması için çalışmalar yürütüldü. Erken Çocukluk Eğitimi hizmetlerinde kapasite geliştirme, ortaklık ve alternatif hizmet sunumu gibi son zamanlarda kaydedilen gelişmelerden yola çıkılarak, EÇE’nin ülke genelinde nitelikli şekilde yaygınlaştırılması uzmanlarca tartışıldı.
Kalite standartları oluşturma, kalite standartlarının uygulanması için ölçütlerin belirlenmesi ve kurum açma izin sistemi de konferansın önemli konuları arasındaydı. Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite çerçevesinin oluşturulması, izleme ve Kalitenin Arttırılması, EÇE çalışanlarının ihtiyaçları ve yeterlilikleri de diğer panel konularıydı. Konferansta, karar vericiler, yerel yetkililer, STK’lar ve üniversitelerden temsilciler, uygulamacılar, uluslararası ve ulusal kuruluşlar ve araştırma kuruluşları bir araya geldi.
Konferansla ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.