1 Eylül 2013 Pazar

EĞİTİM DÜNYASINDAN HABERLER

MEB İlköğretim Kurumları Haftalık Çizelgesinde Değişiklik


lköğretim Kurumları (ilkokul ve ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesinde değişikliğe gidildi. Talim ve Terbiye Kurulu’nun kararıyla ilköğretim kurumlarının ortaokul kısmında, 2013-2014 Öğretim Yılından itibaren 5 ve 6’ıncı sınıflardan başlamak ve kademeli olarak uygulanmak üzere değişiklik yapılması kararlaştırıldı.
Buna göre ortaokul 5.ve 6. sınıflara “Bilişim Teknolojileri ve Yazılım” dersi getirildi. Haftada 2 saat zorunlu ders kapsamına alınan bu dersle birlikte, haftalık yabancı dil saatleri bir saat azaltıldı ve haftalık toplam zorunlu ders saati sayısı 28’den 29’a çıktı. Diğer önemli bir değişiklik ise haftalık toplam seçmeli ders sayısının 8’den 6’ya indirilmesi oldu. Yeni çizelgeye erişmek için tıklayınız.