11 Haziran 2012 Pazartesi


Milli Eğitim Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında "Eğitimde İşbirliği Protokolü" imzalandı

Milli Eğitim Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında "Eğitimde Fatih Projesi İşbirliği Protokolü" ve "Eğitimde İşbirliği Protokolü" imzalandı. Söz konusu protokollerle, TÜBİTAK'ın sahip olduğu bilgi, tecrübe ve teknoloji kapasitesini MEB ile daha yoğun ve sistemli şekilde paylaşmaya başlayacağı bildirildi.
FATİH Projesi kapsamında gerekli teknik çalışmaların yapılabilmesi amacıyla teknik personel desteğinin sağlanması; proje kapsamında temin edilecek donanımlar ve yazılımlar için teknik şartnamelerin oluşturulması; içeriklerin öğrenci ve öğretmenlere ulaştırılmasında uygun yöntemin belirlenmesi ve buna uygun yazılımların geliştirilmesi; içeriklerin dağıtımında ihtiyaç duyulan uygun donanım altyapısının belirlenmesi; akıllı tahta ve tabletlerde kullanılacak içeriklere ait yönetim ve güvenlik yazılımlarının geliştirilmesi; eğitimde FATİH Projesiyle ilgili teknik altyapı kapsamında ihtiyaç duyulan diğer Ar-Ge faaliyetlerinin yapılması, Eğitimde FATİH Projesi İşbirliği Protokolü kapsamında yapılacak işler olarak sıralanıyor. Ayrıca TÜBİTAK'ın Bilim ve Teknik, Meraklı Minik gibi dergilerinin FATİH Projesi kapsamında tüm öğrencilere ücretsiz olarak açılacağı kaydedildi.
"Eğitimde İşbirliği Protokolü" kapsamında ise müfredata uygun dijital içeriklerin geliştirilmesi, hazırlanması ve öğrencilerin erişimine sunulması, yurtdışı burs programlarının yeniden yapılanmasına yönelik çalışmaların yapılması, temel ve ortaöğretimde bilim kültürünün geliştirilmesine yönelik bilim fuarlarının düzenlenmesi, fen bilimleri, bilişim teknolojileri, teknoloji ve tasarım ile matematik öğretim programlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması, öğrencilerin analitik düşünme becerilerini artıracak eğitim içeriklerinin geliştirilmesi, temel ve ortaöğretim seviyesindeki İngilizce öğretim sistemi üstüne araştırmalar yapılarak alternatif öğretim modellerinin geliştirilmesi hedefleniyor.
Söz konusu işbirliği protokollerine ilişkin daha detaylı bilgi için tıklayınız: