11 Haziran 2012 Pazartesi


Eğitimde İnovasyon Konferansı: Öğrenme Bilimini Eğitim Uygulamaları ve Politikalarıyla İlişkilendirmek

ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF) ve OECD Eğitim Araştırmaları ve İnovasyon Merkezi (CERI) tarafından ocak ayında gerçekleştirilen "Eğitimde İnovasyon Konferansı", çeşitli disiplinlerden bilim insanlarının buluşlarını ve fikirlerini paylaştıkları, eğitim uygulayıcılarının ve politika yapıcıların bir araya geldiği uluslararası nitelikte interaktif bir platform olma özelliği taşıyor.
Eğitimde İnovasyon Konferansı; araştırmacılar, uygulayıcılar ve politika yapıcılar arasındaki diyalogu teşvik ederek insan beyninde öğrenmenin nasıl gerçekleştiği konusu üzerine yapılan son araştırmaların geniş çapta yaygınlaşmasını sağlamak; bu alandaki uluslararası iletişim ağını desteklemek; Amerikalı araştırmacılar ve uluslararası meslektaşları arasında yeni işbirlikleri oluşmasını teşvik ederek, birleştirici, küresel ve disiplinler arası bir niteliği olan öğrenme bilimine hareket kazandırmak amacıyla gerçekleştirildi.
Konferansta ele alınan konular arasında:
- Öğrenmenin sosyal temelleri
- Klişeleşmiş yargıların matematik öğrenimi üzerindeki etkisi
- İlk gençlik çağındaki çocuklarda medya kullanımı ve sosyal iyi olma hali
- Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik öğreniminde eğitim teknolojileri
- Matematik öğreniminde bilişsel ve duygusal etkileşim
- Matematik ve fen bilimlerinin öğrenme araştırmalarında yenilikçi öğretim yaklaşımları gibi başlıklar bulunuyor.
Konferansa ilişkin dokümanlara ulaşmak için aşağıdaki bağlantı adresine tıklayınız: