24 Mayıs 2012 Perşembe


UNICEF, "Dünya Çocuklarının Durumu 2012" raporunu yayımladı

Önümüzdeki birkaç yıl içinde, tarihte ilk defa, dünyadaki çocukların büyük bir çoğunluğu bir kentte veya kasabada büyüyor olacak. Günümüzde bir milyardan fazla çocuk kentlerde yaşıyor ve kent nüfusunda yaşanan artışın % 60'ını kentlerde doğan çocuk nüfusu oluşturuyor. Kentlerde yaşayan her üç kişiden biri yaşamını fakir mahallelerde sürdürüyor, bu sayı Afrika kıtasında her 10 kişiden 6 kişi olarak kaydediliyor. Kentler pek çok çocuğa, okul, sağlık merkezi gibi temel yaşamsal olanakları sunuyor; ancak çocuklar, maruz kaldıkları ayrımcılık ve yoksulluk gibi etkenler yüzünden bu hizmetlerin dışında bırakılıyor, böylece potansiyellerine erişebilecekleri olanaklar ellerinden alınmış oluyor.
Kentlerin yoksul mahallelerinde yaşayan çocukların içinde bulundukları yoksunluk durumu, zengin ve yoksul tüm kent sakinlerini aynı yere koyan istatistik ölçümleriyle örtülebiliyor. Dolayısıyla, kentsel politikalar belirlenip kaynak tahsisi yapılırken bu tür istatistiklerin kullanılması, en yoksul kesimlerin ihtiyaçlarının gözden kaçırılmasına yol açabiliyor.
UNICEF'in "Dünya Çocuklarının Durumu 2012: Kentsel Dünyada Çocuklar" raporu; çocukların kent planlamasının merkezine yerleştirilmesi, hizmetlerin herkese ulaştırılacak şekilde geliştirilip yaygınlaştırılması, kent yoksulluğu sorununun çözümü için toplum temelli çabalara daha fazla önem verilmesi çağrısında bulunuyor.
"Dünya Çocuklarının Durumu 2012: Kentsel Dünyada Çocuklar" raporuna ulaşmak için tıklayınız:
Hazırlayan: UNICEF
Şubat 2012
156 sayfa